Vad händer om man råkar mata in 400 volt i en villa?

Vad händer om man råkar mata in 400 volt i en villa?

Vad händer om man råkar koppla fel i elskåpet så att man under en kort tid matar in 400 volt i huset. Framför allt är jag intresserad av att veta vad som händer med alla elapparater som är inkopplade men även med elledningarna. Är det risk att apparater som verkar fungera ändå är skadade och kan ställa till problem längre fram?

Svar:

Nu är 400 volt normal spänning mellan faserna vilket innebär att elanläggningen inte tar skada. Om du har fått 400 volt mellan en fas och neutralledaren kan de elapparater som var inkopplade på den fasen med strömbrytaren tillslagen ta skada.

Är det så att du tappat inkommande neutralledare kan alla inkopplade elapparater ta skada.
Se först till att ett elinstallationsföretag hjälper dig att se till att elanläggningen är säker så kan du sedan prova elapparaterna utan fara.

Sök bland frågor och svar