Vågar jag använda uttaget trots kortslutning?

Vågar jag använda uttaget trots kortslutning?

En sladd till fönen ”brann” av och proppen löste ut. Locket till uttaget är lätt sotat, törs man använda uttaget igen?

Svar:

Tydligen har det blivit kortslutning mellan ledarna i sladden. Det är inte så ovanligt att t.ex. isoleringen nöts av, när sladden är ansluten till ett föremål som man rör hit och dit.

Om det bara är lite sot och inga synliga brännskador på uttaget, så räcker det att du torkar av det med en lätt fuktad trasa (så att det inte kommer in vatten) och sätter i en ny propp. Däremot måste du ju byta sladd till fönen innan du använder den igen. Om felet uppstått längst ut på sladden, kan man klippa av yttersta delen av den och få hjälp av en som är kunnig att montera tillbaka stickproppen. Är den gamla stickproppen bränd måste du ju skaffa en ny sådan.

Jag brukar ofta påminna om att när man byter propp, måste man först skruva ur säkringshållaren inklusive propp, sätta in en ny likadan propp i hållaren och därefter skruva in hållaren med isatt propp. Skulle man peta in själva proppen först kan man nämligen få en livsfarlig stöt.

Och sen kan du föna igen. Lycka till!

Sök bland frågor och svar