Vägguttagen hänger ut från väggen, vad får jag göra?

Vägguttagen hänger ut från väggen, vad får jag göra?

Svar:

Bra att du tar dig an problemet. Hängande vägguttag gör att man lätt kan komma åt spänningsförande delar, och snart är olyckan skedd… Det kan vara bra att känna till att enligt elsäkerhetslagen är innehavaren av en elanläggning skyldig att, som det står, ”fortlöpande kontrollera att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada”.

I ett vägguttag är själva uttagsdelen i regel direkt fastsatt i väggdosan. De äldre typerna är fastsatta i dosan med hjälp av klor, som spänns ut mot dosans väggar med hjälp av ett par skruvar som dras åt. De nyare typerna skruvas vanligen fast i ett par ”vingar” i dosans överkant. Om man säkert vet hur man ska sätta fast uttaget får man göra det själv, men är man det minsta osäker bör man anlita hjälp. Man måste alltid vara noga med att inte ledarna kommer i kläm eller att på något sätt skada deras isolering, för det medför risk för kortslutning och i värsta fall brand.

Och: Oavsett vem som gör jobbet måste man ovillkorligen först skruva ur säkringen eller slå ifrån dvärgbrytaren.

Lycka till med jobbet!

Sök bland frågor och svar