Välj vilken typ av instrument ska jag använda?

Välj vilken typ av instrument ska jag använda?

Välj vilken typ av instrument du skulle använda vid följande elfel?

 • En dåligt iskruvad ledning i vägguttag
 • En kortsluten värmekabel
 • Ett avbrott i N-ledare
 • En N- och skyddsledare sammankopplade i 5-ledarsystem
 • Svar:

  Det här är svåra frågor när man inte har sammanhanget men vi försöker.
  Först så förutsätter jag att frågan kommer från en elektriker då felsökning i en elinstallation inte ska utföras av andra än personer med särskild utbildning. Det blir ett långt svar.

  Välj vilken typ av instrument du skulle använda vid följande elfel?

  En dåligt iskruvad ledning i vägguttag
  Hur vet du ens att felet finns, det här är tyvärr en av de vanligaste orsakerna till brand att det blir varmgång i dåliga anslutningar. Du ska naturligtvis kontrollera kontinuiteten på skydsjordsledaren med ett godkänt instrument. Följer vi del 6 i Elinstallationsreglerna så anges att instrument ska uppfylla kraven i SS-EN 61557 som anger att instrument för kontroll av kontinuitet ska ha en mätström på minst 200 mA. Är nu skyddsjordsledaren dåligt ansluten kan det bli högre värden än normalt vid mätningen.
  Men det enda som verkligen skyddar oss mot dessa fel är den kontroll under montage som alla elektriker ska utföra. Anslut ledaren, skruva fast och känn efter att den sitter.

  En kortsluten värmekabel
  Förhoppningsvis har den som installerat värmekabeln dokumenterat enligt de krav som anges i Elinstallationsreglernas del 753, punkt 753.514.1. Då vet vi vilken längd och effekt kabeln hade vid installationen. Genom formeln R = U*U/P = 52900/P kan vi räkna ut hur stor resistans kabeln ska ha.
  Nu kan vi mäta resistansen i den kortslutna kabeln med en noggrann Ohm meter och genom den uppmätta resistansen räkna ut längden till felet.

  Men om det är en värmekabel nergjuten i slingor i ett golv kan det vara väldigt besvärligt att lista ut exakt var felet är.
  Det finns väldigt avancerade instrument så kallade impulsreflektometrar som skickar in en puls i kabeln och genom att mäta tiden till den reflektion av pulsen som blir i kortslutningen så kan avståndet räknas ut. Denna typ av instrument är dock mycket ovanliga i elinstallationsbranschen, en del teleföretag och elnätsföretag kan ha denna typ av instrument.

  Ett avbrott i N-ledare.
  Avbrott konstateras också med en Ohm meter. Samma metod används som vid kontinuitetsmätning av skyddsjordsledare. Börja vid centralen och mät kontinuiteten på N-ledaren längre och längre ut i gruppledningen. När det konstaterats mellan vilka kopplingspunkter avbrottet finns får en ny N-ledare dras i. Mätningarna görs som arbete utan spänning.

  En N- och skyddsledare sammankopplade i 5-ledarsystem
  Även här är Ohm-metern ett bra hjälpmedel, men det kan räcka med en enkel summer som t ex finns i de flesta spänningsprovare och som ger signal vid kortslutning.
  Nu gäller det att hitta kopplingspunkter på vägen där N och PE-ledarna kan lossas så att vi vet i vilken gren felet finns. Har vi väl hittat rätt gren så kommer vi att hitta felet.
  Även här ska arbetet utföras som arbete utan spänning.

  Sök bland frågor och svar