Varför drar man inte trefas till spisen?

Varför drar man inte trefas till spisen?

Har flyttat in i hyresrätt. Spisen är kopplad 1fas 2,5mm2 till 16A dvärgbrytare. Det går ej att köra två plattor samtidigt. Kontaktar hyresvärd som tar dit elektriker. Han byter till 4mm2 kabel (fortfarande 1 fas) och 1st 20A dvärgbrytare. Nu kan jag köra två plattor samtidigt men inte mer. En ny central med tre faser in sitter i lägenheten och det är gott om plats.

Varför drar man inte tre fas 16A, 2,5mm2 och installerar ett Perilexuttag till spisen? När jag frågar hyresvärden så hävdar han att huvudsäkringen i källaren går om man kör spisen på tre faser.

Detta förstår jag inte. Kan ni förklara?

Svar:

Spisens effekt bestämmer hur stor ström den drar. När det är enfas-matning är strömmen i Ampere lika med effekten i Watt delat med spänningen i Volt (230 V). Om således, som ett exempel, totala effekten med flera plattor och ugnen påslagna är 5 kW, dvs. 5 000 W, så blir strömmen 5000 : 230 = 21,7 A, och det kan bli lite väl mycket, särskilt om någon annan belastning ligger på samma säkring.

Om man i stället har trefas-matning blir strömmen i varje fas bara en tredjedel, dvs. i exemplet ovan lite drygt 7 A. Detta förutsätter dock att spisens belastning är jämnt fördelad på faserna, och i verkligheten kan det bli något högre. Trefasbelastning är också positivt vad gäller belastningen på huvudsäkringen, om man vid installationen fördelat de olika lägenheternas belastning som man ska. Om man skulle byta till trefas för din spis borde det därför vara positivt för alla parter. Jag tror inte hyresvärden vet vad han pratar om. Du får kanske skicka honom på en elkurs …

Ditt förslag med trefas 16 A säkringar, 2,5 mm2 ledare och Perilex-uttag är helt riktigt. Försök övertala hyresvärden om det, så Du slipper använda gasolkök till Valborgsmässofirandet! Lycka till!

Sök bland frågor och svar