Varför flimrar alla mina taklampor?

Varför flimrar alla mina taklampor?

Alla taklampor i min gamla lägenhet flimrar, de som sitter i uttag i väggarna däremot beter sig normalt. Vad borde jag göra och borde jag vara orolig?

Svar:

Det är svårt att ge ett säkert svar på frågan, men jag ska ge några tips i alla fall.

Det som ofta ställer till problem i dag är LED-lampor, särskilt i kombination med dimmer. Det är oftast bara nyare dimrar som är gjorda för att kunna fungera bra ihop med LED-lampor. Det låter lite märkligt om alla lampor flimrar, men en eller flera dimrar kan tänkas förorsaka störningar i hela den säkringsgruppen. Om du alltså har dimmer på en eller flera lampor kan du därför pröva att släcka just de lamporna och se om problemet kvarstår för de övriga. Om det är det som är felet, kan man byta till en modern typ av dimmer som är gjord för att fungera ihop med LED – eller tillfälligt byta ut den glödlampan till en gammaldags typ.

Det är också tänkbart, men mindre troligt, att det är någon helt annan utrustning i lägenheten som ger störningar. Det nästan enda sättet att konstatera det är att tillfälligt slå ifrån misstänkta objekt och se om det blir någon skillnad. Det som talar mot det alternativet är att då borde även de vägganslutna lamporna ha påverkats.

Man kan också tänka sig att det är något fel på en säkring eller dvärgbrytare som matar belysningen, så att det blir glappkontakt. Om du har proppsäkringar: Kolla att säkringshuvarna är ordentligt åtdragna. Slutligen skulle det också kunna finnas risk för dålig anslutning av någon ledare i systemet eller ett brott i någon ledare, så att det uppstår en intermittent ljusbåge. I så fall är det ett allvarligare fel, som på sikt kan medföra brand eller skador på ledarna. Om du emellertid inte kommer tillrätta med problemet på egen hand, bör du lämpligen tillkalla en elektriker som får kolla sådan saker.

Det här var också en något flimrande upplysning, men jag hoppas det kan bli till någon hjälp för att komma tillrätta med problemet.

Sök bland frågor och svar