Varför utlöses jordfelsbrytaren

Varför utlöses jordfelsbrytaren

Jag bor i kedjehus. Förra vintern utlöstes min jordfelsbrytare 3-4 gånger utan jag förstod varför. En elektriker var här och kunde inte reda ut varför. Ev trodde han att min Kontakt El 46 Micro VA-anläggning inte fungerade. Men efter jul så har allt fungerat. Nu i oktober har det återigen hänt två gånger att jordfelsbrytaren har utlösts.

I garaget har jag en gammal frys säkert 40 år gammal som fungerar bra men kan den vara orsak till att jordfelsbrytaren löses ut? Jordfelsbrytaren utlöstes en gång när jag hade tvättat i maskin.

Tacksam era synpunkter.

Svar:

Det är svårt att ge ett säkert svar på varför en jordfelsbrytare löser ut tillfälligt, utan att ett bestående fel uppstått, men jag ska nämna några tänkbara orsaker.

Det troligaste i det här fallet är att det skett en tillfällig överledning i en apparat/utrustning, t.ex. tvättmaskin, diskmaskin eller frys, som du nämner. Skälet till det kan vara dålig eller skadad isolering, eller att det kommit in fukt som bildar en brygga som leder över strömmen till en jordad del i maskinen. I en så gammal frys är det inte alls otroligt att något sådant inträffar. Särskilt vanligt är det alltså i maskiner eller apparater där det förekommer vatten. Men det kan naturligtvis även bero på en annan apparat eller en armatur där det förekommer överledning mellan spänningsförande del och jord.Tyvärr är det nog mer eller mindre hopplöst att hitta felstället i sådana fall, så att man kan åtgärda det. Men man kan vara observant om det inträffar vid användning av en viss produkt.

En annan tänkbar anledning är försämrad isolering någonstans i själva installationen, dvs. i ledningarna i huset. Då kan det tillfälligt ske en lite större överledning till jord någonstans, t.ex. vid spänningsspikar som kan uppstå vid in- eller frånkoppling av någon utrustning. För att undersöka den risken bör elektrikern lämpligen göra en isolationsmätning av installationen. Eftersom frysen är så pass gammal misstänker jag att installationen också är relativt gammal, och då kan isolationen vara försämrad någonstans.

Ytterligare ett ganska vanligt skäl till oönskad utlösning av jordfelsbrytaren är utifrån inkommande kortvariga stora spänningsspikar, s.k. transienter. Sådana förkommer främst vid åskväder (råkade själv ut för det i somras) men de kan även förekomma av andra orsaker. Den risken kan minskas genom att man installerar ett överspänningsskydd i början av installationen.

Slutligen kan det naturligtvis vara fel på själva jordfelsbrytaren – den kan helt enkelt vara för känslig. Om den är gammal kan det kanske vara idé att byta ut den. Tänk också på att jordfelsbrytare måste “motioneras” då och då för att funktionen ska vara säker. Det gör man genom att slå från den med testknappen åtminstone ett par gånger om året, t.ex. vid bytena mellan sommar- och normaltid när man ändå måste ställa om digitala klockor.

Tyvärr kan jag alltså inte ge något säkert svar på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas de här alternativen kan ge någon vägledning.

Sök bland frågor och svar