Värmefläkt och propp

Värmefläkt och propp

Jag planerar att ha en fest & kommer förmodligen vara i behov av värmefläktar i ett tält utomhus. Har läst mycket att en propp kan gå då det drar mycket el. Hur förebygger jag detta? Vi kommer vara i behov av el till högtalare osv. så mycket elektronik kommer vara igång.

Svar:

De säkringar (proppar) du har är troligen på 10 A. Det innebär att man kontinuerligt får belasta dem med högst 10 A, och det motsvarar ett effektuttag på 10 x2 30 = 2300 W (watt) per säkring. Eftersom det säkert finns en del annat också som är anslutet i lägenheten kan du nog räkna med ett utrymme på högst 2 kW, dvs. 2000 W per säkring. Du kan se på märkningen på värmefläktar och annan utrustning hur stor effekt de drar, och se om du totalt kommer upp till mer än det. I så fall kan du ha möjlighet att fördela lasten på flera säkringar genom att ansluta till olika vägguttag, som matas från olika säkringar. På den s.k. gruppförteckningen som ska finnas vid elcentralen ska det framgå vilka uttag som matas från resp. säkring.
Men så finns det också en huvudsäkring för varje fas, dvs. tre stycken. Det samlade strömuttaget per fas får inte heller överstiga vad de tål. Nu vet jag ju inte vilken storlek de har i din fastighet – 16, 20 eller 25 A? Om uttagen är ordentligt fördelade på de tre faserna ska de emellertid klara en hel del.
Det här kanske inte verkar så helt lätt om du inte jobbat med elfrågor tidigare. Kanske du har någon elektriker i bekantskapskretsen som i så fall kan komma till din hjälp. Tänk också på att det troligen är värmefläktarna som kräver mest effekt och ström, så du bör undvika att ha på dem mer och på högre effekt än nödvändigt.
Så hoppas jag du får en trevlig fest!

Sök bland frågor och svar