Varmluftsugnen krånglar

Varmluftsugnen krånglar

Vi har en gammal ugn, vet inte hur gammal då vi hyr. Säkringen gick när jag hade varmluftsugnen igång på högvärme. Det kan se ut som om varmluften har gått sönder. När jag kör på vanlig under- och övervärme stiger temperaturen (om än långsammare än förut) men om jag byter till varmluft + över- och undervärme sjunker temperaturen igen. Är detta allvarligt? Kan jag fortsätta använda ugnen på vanlig över- och undervärme eller borde jag kontakta hyresvärden?m

Svar:

En viktig fråga att ställa sig är om det uppstått någon förändring mot förut. Att säkringen går vid högvärme beror på att effekten och därmed strömmen blir större än vad säkringen tål. Det har också stor betydelse om någon annan belastning, som går på samma säkring(ar) är inkopplad samtidigt. Har det gått bra med högvärmen tidigare, är det troligen något som hänt med ugnen, och då måste det åtgärdas eller ugnen bytas.

Att temperaturen sjunker när varmluften är på, kan tyda på att värmen i fläkten inte fungerar, så att luften därigenom kyler ugnen. Om temperaturen stiger långsammare än tidigare med över- och undervärme, är det också en indikation på att något inte längre fungerar som det ska.

Det är naturligtvis svårt att analysera förändringarna utan att närmare veta hur det fungerat tidigare och hur det är nu. Men det kan man säga, att om något har förändrats beror det alltså med största sannolikhet på att det uppstått något fel på ena eller andra sättet. En första åtgärd du bör göra är emellertid att kontrollera alla säkringar (eller dvärgbrytare, om det är det ni har) som föregår ugnen. Troligen är ugnen trefas-ansluten. I så fall kan det mycket väl vara en fas av de tre som fallit ur (dvs. en säkring som löst ut), och då är det troligt att de beskrivna fenomenen uppträder.

Om alla tre säkringarna är OK, råder jag dig att kontakta hyresvärden innan du använder ugnen. Om inte han hittar någon naturlig förklaring som enkelt kan åtgärdas, bör nog ugnen bytas. Den måste ju fungera så här före jul.

Sök bland frågor och svar