Vem får utföra elinstallationsarbete?

Vem får utföra elinstallationsarbete?

Vem får utföra elinstallationsarbete?

Svar:

Med några få väl definierade undantag, får elinstallationsarbete i den fasta elinstallationen endast utföras av elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och innehavaren är skyldig att kontrollera att företaget är registrerat för arbete i aktuell anläggningstyp, till exempel bostäder.

Elinstallationer är utförda i en stor mängd variationer och det är elinstallationsföretaget som garanterar att elektrikern har nödvändiga kunskaper och den erfarenhet som krävs för aktuellt elinstallationsarbete. Inte ens en elektriker får på sin fritid utföra elinstallationsarbete på annans anläggning.

Sök bland frågor och svar