Vem har ansvar fram till elmätaren

Vem har ansvar fram till elmätaren

Vi har ett fritidshus där en mätare sitter på en stolpe vid tomtgränsen. Min vän som är elektriker såg att vår inkommande fas har ett bränt kontaktbleck på inkommande el, före mätaren. Säkringarna är hela.

Vattenfall hävdar att de har inget ansvar att åtgärda felet, endast att stänga av strömmen så att en elektriker kan åtgärda felet. Min vän hävdar att de har ansvar fram till mätaren och därför har ansvar att åtgärda. Vem har rätt?

Svar:

Gränsdragningarna vid anslutning av en abonnent har ofta vållat huvudbry för många. Reglerna är dock de, att nätägaren (i detta fall Vattenfall) har ansvar fram till första plinten där de ansluter sin ledning till abonnentanläggningen. Därefter har anläggningsinnehavaren ansvaret. Så tyvärr, tyvärr har ni nog små möjligheter att få Vattenfall att ta på sig och bekosta reparationen.

Det bör nämnas att själva mätaren ägs av nätägaren, men installationerna omkring den i skåpet är innehavarens ansvar.

Kompletterande svar till fråga om ansvar för fel före mätare.

 

De allmänna avtalsvillkoren Nät 2012 K:

3.9 Elnätsföretaget äger inte och ansvarar inte för att bekosta, installera eller underhålla för mätanordningen erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp och mätarledningar.

Kommentar: Mätartavla, mätarskåp och mätarledningar är sådana komponenter som inte ingår i mätanordningen (Svensk Standard SS 437 01 02 ”Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer”). Dessa komponenter har därför enligt långvarig branschpraxis tillhört konsumenten och blir därmed normalt ett fastighetstillbehör som bekostas av konsumenten. För själva mätanordningen (mätaren) finns regler i 3.4.

 

Jag hoppas och tror att reparationen inte ska bli så omfattande och dyr. Det positiva är ju ändå att inget allvarligare hann hända innan felet uppdagades!

Sök bland frågor och svar