Ventilation

Ventilation

Jag har en Mitsubishi vl 50 miniventilation problemet är att jag inte har jordad vägguttag i rummet är det inte någon fara att jag kopplar den i en ojordad uttag?

Svar:

Skydd mot elchock för jordade vägguttag, respektive runda ojordade vägguttag grundas på två olika principer:

De jordade uttagen bygger på principen att vid ett fel ska felströmmen ledas i skyddsledaren och medföra att säkringen/skyddsapparaten automatisk frånkopplar felströmmen.

De runda ojordade vägguttagen förutsätter en ojordad miljö eller med andra ord en från jord isolerad miljö. Om det blir ett fel på elapparaten får det inte finnas riskkontakt med både den felaktiga elapparaten och jordat föremål. Därför får man inte föra in någon form av jordpotential i ett rum där det finns ojordade uttag.

De riskbedömningar som gjorts har kommit fram till att riskerna bedömts vara minst, om man inte skyddsjordar elektrisk materiel, av klass I (skyddsjordad utrustning) när dessa används i ett utrymme med runda ojordade uttag. Man kan som komplement ansluta den elektriska materielen via en jordfelsbrytare. Om det uppkommer ett fel och någon berör den felaktiga materielen och, trots den isolerade miljön, kommer i kontakt med någon form av jord, så anses jordfelsbrytaren vara ett tilläggsskydd som frånkopplar felströmmen. Jordfelsbrytaren är dock inte ett krav utan mer en rekommendation i detta fall. Det finns portabla jordfelsbrytare som kan användas direkt i ett runt ojordat uttag.

Sök bland frågor och svar