Vilken maxeffekt kan maskinerna ha i min foodtruck?

Vilken maxeffekt kan maskinerna ha i min foodtruck?

Jag kollar på att köpa in en utrustning till en foodtruck. Ska beställa en espressomaskin samt låta en elektriker koppla in en el-central.
Jag har trefas med 16A att tillgå. Min fråga är hur vet jag vilken maxeffekt maskinerna får ha?
Det måste väl bara mer än 230v x 16A =3680w?

 

Svar:

Om centralen matas med 3-fas, kan du teoretiskt sett belasta varje fas med 16 A, dvs. totalt ca 11 kW. Men i praktiken måste man alltid ha lite marginaler och lite eftertanke vid planering.

  • För det första ska man se till att man fördelar de olika belastningsobjekten så jämnt som möjligt på de tre säkringsgrupperna, och se till att ingen grupp belastas med mer än de 3680 W du räknat ut.
  • För det andra ska man tänka på att motorer även har reaktiv effekt, som medför att strömmen blir sådär 10-15 % större än vad man kommer fram till genom att dividera angivet watt-tal med 230 V.
  • Motorer har även en viss startström, som gör att strömmen blir större under kanske ett par sekunder, men det torde i det här fallet inte spela någon större roll. Skydden klarar normalt mycket kortvariga överströmmar.
  • Man bör inte belasta säkringarna/dvärgbrytarna fullt ut, utan ha lite marginal för att inte få för hög belastning på skydden och riskera obefogad utlösning.

Men det hela ska säkert kunna fungera bra, om du håller dig inom de här gränserna. Good luck!

Sök bland frågor och svar