Vitt kladd på strömbrytaren

Vitt kladd på strömbrytaren

Hittade vitt kladd i en strömbrytare som jag tänkte byta ute i förrådet. Ser ut som om det runnit ner för kabeln invärtes. Följer jag kabeln upp till ”fördelningslådan” så är även där kladd ifrån kablarna. Är det tecken på att kabeln smält? Eller vad kan detta vara?

Svar:

Jag känner inte igen just det problemet, att det uppstått ”vitt kladd” i eller på en ledning. Om emellertid kabeln blivit för varm, kan ledarisoleringen, yttre skärmen eller utfyllnaden mellan ledarna (som kan finnas i vissa kablar) ha smält. En sak man bör kontrollera är om det är en kabel som är godkänd för fast förläggning, eller om det är en kabel av typ anslutningssladd, som någon obehörig installerat. I så fall bör den bytas ut.

Andra tänkbara möjligheter är att det är ett fabrikationsfel med fel kemisk sammansättning på isoleringen, eller att det är en mycket gammal installation med gummiisolering, som ju har begränsad livslängd, men jag har inte sett någon sådan bli direkt ”kladdig”.

Kontrollera också ätt det är rätt storlek på säkringen som skyddar kabeln. Med största sannolikhet ska den inte vara större än 10 A. I annat fall förhindrar den inte överbelastning som den ska, och ger sämre skydd vid ev. kortslutning. Om Du tycker kabeln verkar allvarligt skadad, rekommenderar jag Dig att låta byta den. Eftersom det är en fast installation måste det i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör.

Bra att Du har omsorg om elinstallationen. Elsäkerhet är en viktig fråga!

Sök bland frågor och svar