Ytterligare en ugn i köket – hur löser vi el-försörjningen?

Ytterligare en ugn i köket – hur löser vi el-försörjningen?

Har nu:
3-fas 16 A till spisen (400 V) – med anslutningseffekt om ca 11000 W.

Bygger om köket och behöver:
2-fas 16 A till häll (2x230V) – 7400 W.
1-fas 16 A till häll ugn nr 1 (230V) – 360 W.
1-fas 16 A till häll ugn nr 2 (230V) – 3600 W.

Det behövs alltså ytterligare en 16 A. Finns det någon lösning, utöver att dra en till ledning från proppskåpet?

Svar:

Du skriver att ugn nr 1 har effekten 360 W. Stämmer detta? Ska det inte vara 3600 W?

Installationen av vägguttag för häll och ugnar ska utföras av elektriker som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Därmed kan det vara lämpligt att redan tidigt i projektet rådfråga en elektriker som på plats kan göra en bedömning av de faktiska förutsättningarna.

Men om effekten på ugn nr 1 är 3600 W krävs ytterligare en gruppledning för att inte orsaka överlastström som kan medföra brandfara.

Sök bland frågor och svar