Ytterligare ett hus på samma elcentral – måste vi ha större säkring?

Ytterligare ett hus på samma elcentral – måste vi ha större säkring?

Hej,
Vi bygger ett komplementhus till vårt fritidshus, alltså på samma fastighet. I det befintliga huset finns en induktionshäll och varmvattenberedare som största energislukare. Årsförbrukningen har hitintills varit måttfulla ca 2900 KWh. Uppvärmning huvudsakligen ved. Tillfälligt kan det förstås även vara brödrostar, dammsugare mm öka energibehovet. Vi bygger nu ett komplementhus som kommer att ha ungefär samma energibehov. Idag har vi en 16 A säkring. Årsförbrukningen kommer säkert mer än fördubblas eftersom husen kommer att användas lite mer. Men årsförbrukningen kommer även i framtiden säkert vara måttfull. Jag oroar mig dock för hur det blir tex när båda husen samtidigt använder spis/ugn och kanske en del andra strömförbrukare. Kan man på något smart sätt koppla så att 16 A säkringen klarar sådan tillfälliga belastningar eller måste man byta till 20 A säkring med alla därtill kopplade kostnader?

Svar:

Den naturliga lösningen blir väl att ni i det nya huset installerar en undercentral, som matas från huvudcentralen i det större huset. Det problem som kan uppstå är om man samtidigt använder mycket effektkrävande objekt i båda husen, t.ex. både spis/induktionshäll, bakugn mm. och det kan kanske vara lite svårt att styra.

Säkringen 16 A medger ett totalt uttag på 11 kW, om det är jämnt fördelat på faserna. Man brukar överslagsmässigt räkna med en sammanlagrad belastning på 5 kW i en bostad, baserat på att man inte samtidigt utnyttjar max effekt på allt. För två mindre hus blir det då 10 kW, och då bör en 16 A säkring vara tillräcklig. Sedan är det också en viktig fråga hur stor effekten är på de enskilda belastningsobjekten, t.ex. spis och ugn. Jag antar att de är trefasigt anslutna, och då fördelas effektuttaget på de tre faserna. Är de emellertid enfasigt anslutna är det viktigt att se till att inte de mest effektkrävande objekten i de två husen ligger på samma fas, utan man bör dela upp dem så jämnt som möjligt på de tre faserna. De bör den installatör ni anlitar tänka på.

Det är vad som vid varje tidpunkt är tillslaget som bestämmer minsta säkringsstorlek – inte hur mycket man utnyttjar bostaden under hela året. Om ni inte har några speciellt effektkrävande belastningar bör alltså 16 A-säkringen räcka, men det är inte några stora marginaler. Skulle det ändå visa sig att den löser ut då och då måste ni naturligtvis byta till större säkring. Det enda problemet med det torde vara att ni får en lite högre taxa som drar med sig att den fasta årskostnaden blir lite  högre.

Lycka till med tillbyggnaden!

Sök bland frågor och svar