Byta induktionshäll med 3 fas till 2 fas

Byta induktionshäll med 3 fas till 2 fas

Vi ska byta en 3 fas spishäll till en 2 fas . Vilka ledningar ska kopplas ihop? Väggen i dosan så har vi fyra ledare: en blå, en svart, en brun och en jord I hällen har vi en jord, en blå och en brun.  Hur ska detta kopplas ihop?
Tack på förhand!

Svar:

Först lite om ledare och färger:

Fasledarna, dvs. de spänningsförande ledarna är tre: L1, L2 och L3. De har normalt färgerna Brun, Svart  och Vit.

Neutralledaren: Det är i den strömmen ”går tillbaka”. Den är inte spänningsförande och har färgen Blå.

Skyddsledaren: Den är inte spänningsförande och har färgen Grön-o-Gul.

 

Vid 3-fasanslutning använder man de tre fasledarna och skyddsledaren. Ofta ansluter man också neutralledaren, eftersom det kan finnas utrustning i t.ex. en spis som kräver 1-fasanslutning med 230 V.

Spänningen mellan fasledarna är 400 V och mellan fasledare och neutralledare 230 V. Man kan också för vissa produkter, t.ex. vissa elradiatorer för 400 V, ansluta 2-fasigt, dvs. bara mellan två fasledare. Då blir det alltså 400 V mellan ledarna.

Jag misstänker emellertid att den nya hällen ska anslutas vad vi kallar 1-fasigt, dvs. mellan en fasledare och neutralledaren, alltså till 230 V. I det fallet kan man valfritt välja en av fasledarna (svart eller brun). Dessutom ska ju skyddsledaren anslutas. Totalt alltså 3 ledare. Den fasledare som inte används måste man isolera på lämpligt sätt.

Det är emellertid något som inte riktigt stämmer enligt vad Du redovisar. Är det 3-fasanslutning sedan tidigare borde det ha varit tre st. fasledare, förutom neutralledaren och skyddsledaren. Men det kan alltså ha varit 2-fasanslutning med 400 V enligt ovan. Alternativt har man felaktigt använt den blå ledaren som fasledare. Man måste därför genom mätning eller på annat sätt förvissa sig om att den blå verkligen är neutralledare och därmed spänningslös. Jag är ledsen om Du tycker det här verkar lite krångligt, men så är livet med el ibland.

För att Du inte ska råka illa ut vill jag därför råda Dig att anlita en kunnig elektriker som kan avgöra om ledarna verkligen är vad de utgör sig för, och som kan göra en fackmässig anslutning av hällen och också säkert isolera den överblivna fasledaren.

Sen är det klart för matlagning. Smaklig måltid!

 

Sök bland frågor och svar