Vem är ansvarig för elen vid ägarbyte?

Vem är ansvarig för elen vid ägarbyte?

Vem är ansvarig för att en elektrisk anläggning är säker? Till exempel vid ägarbyte.

Svar:

Anläggningens innehavare (ägare) är i alla lägen ansvarig för att en anläggning är säker och utförd enligt utförd enligt gällande bestämmelser.

När man väl skrivit på ett ägarkontrakt för en bostad är man normalt att betrakta som innehavare av den elektriska anläggningen i bostaden och är därmed skyldig att ha anläggningen i säkert skick. Om det senare visar sig att anläggningen har fel eller brister som kan utgöra en fara, och som fanns redan då bostaden köptes, är du som innehavare skyldig att vidta åtgärder. Detta oberoende av hur en framtida rättstvist mellan säljare och köpare utfaller.

Därför ska man alltid innan köpet av bostaden förvissa sig om att anläggningen är rätt utförd. Det kan kosta många tiotusentals kronor att åtgärda fel och brister i anläggningen och flertalet elinstallationsföretag har elektriker som kan utföra överlåtelsebesiktning av anläggningen. En sådan besiktning kan även visa på lämpliga förnyelseåtgärder som inte måste utföras men som likväl kan förhöja säkerheten, till exempel installation av jordfelsbrytare.

Sök bland frågor och svar