Vid vilka tillfällen bör jag anlita en elektriker?

Vid vilka tillfällen bör jag anlita en elektriker?

Vid vilka tillfällen bör jag anlita en elektriker?

Svar:

Vid minsta osäkerhet ska du alltid vända dig till ett elinstallationsföretag som ser till att du får hjälp av elektriker.

Om en säkring har löst flera gånger under det senaste året indikerar det på ett fel, ett fel som kan leda till brand. Om du inte själv kan finna orsaken till att skyddet löser och kan åtgärda detta, ska du anlita ett elinstallationsföretag.

Ingrepp i den fasta installationen är normalt arbete som ska utföras av en elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Även om ett arbete formellt får utföras av annan än elektriker i ett elinstallationsföretag, så kan det vara lämpligt att anlita ett elinstallationsföretag. Elektrikern har yrkeskunskaper som ska säkerställa att arbetet blir rätt utfört.

Sök bland frågor och svar